Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EARACTER.

jEr zijn daaden, die ; afgerrfeeten met de maat der onpartijdigheid, en gewoogen irt de fchaal der oprechtheid, zoo ver zijn , vait zuiver te weezen , als het ftargewelf van dit beneedenrond, verwijderd is.

De trotschaart die, terwijl hij op de wandelwegen, al den glans zijns ellendigen luisters ten toon fpreid, de fmeekende armen , met een ftuk gelds, dat hij eerst eenige maaien tusfchen de toppen der vingeren zigtbaar doed blinken, befchenkt, die is al de veragting der verftandigëri dver-waardig, hij vermindert de waardij zijner gift, terwijl hij den ongelukkigen met het tiranniek gewigt zijner glorie, in 'i ftof meent te drukken.

Ëene weldaad te doen, en dankbaarheid daar Voor te verwachten is zoo onervaaren te hau-

delea

Sluiten