Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KARACTER. 23

maaktheid toelaat, naarvolgt, die met de ellendige'n weent, hun troost, en wiens leeven niet anders is, dan eene aaneenfchakeling van deugden , die bij als plichten uitoeftent.

Hij is de rechte onderdaan, die zijne waardigheid als mensch kent , die zijnen Koning eert, en als een' Koning denkt.

Hij is eindelijk de waare, de grootmoedige, de onverwinnelijke burger; die met weinig te . vreeden is, die zijne vrijheid weet te handhaven , die alle dwinglaudij van wat aart ook , verfoeit en tegenllaat ; die de deugd bemint, de wetten eert, en naarïtig de plichten der zaiflenleeving betracht.

Wanneer zullen deeze gelukkige dag.'n eens aanbreeken , waar in men ieder mensch , in zijnen kring, meer en meer naar de volmaaktheid zal zien Ilree.en ? ik vrees, heiaas! dat 'er nog verfchriklijke zaaken zullen moeten voorafgaan , eer het zaligende tijdftip zal genaken, waar in het gelouterd menschdo.n, met pope zal kunnen zeggen ; laten wij dit keven , 't geen naauwlijk's toereikt , om eens uit te zien , waar wij, voor wij jlerven , ons toch bevinden , gebruiken ter onbedeesde befchouwing van de

jbe nsche^lijke n a x u u a.

B 4 nt

Sluiten