is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I06 HET NOODLOT.'

haare krachten uitgeput, de item begaf haar, eu met de ftem ook het leven.

eusebius was door haare laatfte woorden, door het berouw, dat zij betoonde, en door de herinnering van alle haare rampen , geheel ontroerd! Een poos zweeg hij, eindelijk berstte hij uit: „ Ja ik heb u vergeven , ongelukkige ! ach! dat de Hemel zich uwer ontfermd hebbe! Ikzal uwe ongelukkige wezen liefdadigen onderftand fchenken, en met ftillen eerbied de wegen van den hoogen God aanbidden en bewonderen ?

O Stervelingen ! leert uit dit voorbeeld van filida, dat wanneer de rampen boven uwe hoofd vermenigvuldigen, gij u'nogthans wacht het Godsbeftuur te loochenen of te bedillen; dat toch vooral de tegenfpoeden u te vaster aan de deugd verbinden, op dat gij niet ten prooi wordt voor de verderflijke gevolgen der ondeugd!

De