Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen 23 r

groote nieuwsgierigheid , en tevens geene geheimen te kunnen bewaaren,ijdelheid, en zucht tot opTchik, waar door de zwakke fexe zich zoekt aan te prijzen. ■

Maar ook zijn gevaarlijke wezens die zusjens , welke ceu vertooning van Godsdienftigheid maaken, en die oude tantes, die de geheele ftad aan een haaien door haar gekal en achterklap, die gereed zijn, om ieder één te veröordeelen, en de wereld haateu, om dat de wereld haar niet meer eert.

Ik weet, dat edelen en grootmocdigen onder de Sexe niet minder met afkeer omtrent zulke wezens bezield zijn , dan wij mannen wezen kunnen. Dit geeft mij te meer vrijmoe¬

digheid , om deze miswasfen der natuur ten toon te ftellen; te meer dewijl het aan den and.ren kant zeer zeker is, dat veelen van ons geflacht ongelijk laager van geest zich betoonen, en niet weiniger gebreken aanhouden , dan onder de andere helft van 't mensehdom te berispen zijn.

O dat de beide geflachten de waarde van den mensch leerden bezelfeul'dat beiden in haaren P 4 kring

Sluiten