Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5Ï6 LEVENSWIJZEN.

afhanglijkheid, en hunne afdamming van vrije en vermaarde voorvaderen. Zij laten ook nier. ligt een vermaard man, of vermaarde gebeurtenis, zonder die te bezingen. (*) Zij zijn allen , als 't ware, geboren foldaaten , en nooit van 'uitheemfche volken geheel bedwongen. Zij voeren onder eikanderen veele , maar weinig bloedige oorlogen. Want de voornaamden en aanzienlijkden onder hun, hebben een zeer teder en hoogst aandoenlijk gevoel van eere: zij gaan op elkanders leven, wanneer de één tegen den anderen zegt: Uw Tulband is vuil, of zit fcheef; ja niet alleen de belediger, maar ook zijne bloedverwanten komen daardoor in gevaar van 't leven. ' En de onder hun ingevoerde bloedwraak maakt de onderlinge vete duurzaam. Evenwel verëenigeu zij zich ligt weder bij het gevaar van eenen algemeenen uitheem» fchen vijand.

Zelfs

(*) Nieb uhr hadt gelegenheid cm te ondervinden, dat men geheel verkeerd bij hun uitkomt, wanneer men zich op een vrijgeleibrief van een Tmkfchen Pafcha, of van den Sulian zelven, verlaten wil. Hier in de woestijn , zeide een jonge Scheik tegen hem —— ben ik uw Sultan en Pafcha.

Sluiten