is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 DE SPEELER,

posert, gaat zitten. Het heeft heden wat lang met ons geduurd (fpeelt met zynen rotting aan den mond) ik ben buitendien niet te best op de beenen. De jaaren koomen; men heeft gediend , heeft z'ch hier en daar voor 't algemeen welzyn laaten gebruiken (Hoest) de kaarfen —en tabaksrook — de punch, en dat eeuwig achtllaan op die lieve tafelronde: — ha ha ha! Hy geraakt van V lagchen aan 'i hoesten) dat ualle — (Haalt adem.) Och fapperment zoude ik om een kopjen thee — of een glaasjen orgeade mogen verzoeken? 'Hoest.)

barones.

Ik zal 't bezorgen — maar mynheer — uw naam is —

posert.

Van Pofert, kapitein van Pofert, eertyds in genueefchen dienst. (Hoest)

barones.

In de daad, heer kapitein! gy moest u rust gunnen.

posert.

ö Lieve hemel! wanneer ik een paar uurtjens geflapen heb, gaat 't weer goed. Ik heb echter tegenwoordig niemand , op wien ik my kan verlaaten , moet dus (Hoest) tot het laatfte point toe uithouden. Dan krygt men (Hy houdt zyn hoofd vast) zoo — duizeligheid! drommelsch! en dit vertrek is ook wat koel — zoud gy my niet willen veroorloven, my te dekken.

barones.

* Mynheer, gy veroorloove u allesj dus •-»

p#-