is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. sy

darmancourt.

T is mij niet mogelijk t'huis te blijven} nooit ben ik zodanig aan dit huis verkleefd geweest; alles treft hier mijn gezicht; het kost mij zeer veel, dat ik het moet verlaaten — maar ik móet — eene zaak van de uiterfte aangelegenheid ....

pauline.

Stel die tot een anderen tijd uit, en laaten wij hier blijven : ik zal mijn harp laaten haaien — gij fpeelt de viool geloof ik, en dan kunt gij het air vervolgen, 't welk gij ftraks begont.

darmancourt.

Gij herinnert u hetzelve, Mejuffrouw?

pauline.

Ja! maar gij hebt het niet uitgefpeeld — waarom toch ?

darmancourt.

Gij kent.zekerlijk de woorden?

pauline, bloezende. Ja . . . ik . . , maar ik hoor een rijtuig — dit is misfchien de JBaron.

darmancourt, ter zijde. Of de Ridder — ach ! Hemel!

D 5 TWAALF-