is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene spectatoriaale schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60 DE GOEDHARTIGE LOSBOL,

t'huis, ik heb hem mijn adres gelaten: hij zal zonder twijfel deezen avond bij ons komen eeten, en uw' minnaar met zig brengen : wij zijn bij dien jongen Heer genodigd, die hier woont — maar ik geloof, dat ik zijne nodiging een weinig te onbedacht beb aangenomen ; hij zal de goedheid wel hebben van zig naar de omftandigheden te voegen , en ons te verfchoonen — behalven dat het alleen aan hem zal

ftaan, om bij ons te komen eeten en wat uw'

lichtmis van een broeder aangaat — o! ik zal hein vinden ! ik za! hem bezorgen op eene wijze .... ik ben moede — zeer moede — afgetobt — wat heb •

ik gelopen! laaten wij naar onze kamer gaaq,

Pauline! ik heb rust nodig.

Einde van het tweede ledrijf,

DER.