Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iv )

wij begrepen in ftaat te zijn, om 't loflijk oogmerk van den veruuftigen fchrijver, onder de Nederlanders te bevorderen.

Want hield lucianus het, ten zijnen tijde, reeds noodzaaklijk, om zijne Waaragtige Gefchiedenisfen, zoo als hij zijne verdigtfelen zeer geestig noemt, te fchrijven, zoo om zijnen lezer op eene aangename wijze te onderhouden, als om den draak te (teken met zulke Reizigers en ich rij vers, die niet ontzien, om eene menigte van gedrogtlijke en ongel >oflijke vertelfelen op te disfchen ; zoo meende ook de Baron van munchhausen, een man van grooten (maak, en vernuft, dit voorbeeld van den geestigen lucianus, waaruit hij het een en ander heeft Overgenomen, zeer gepast, om het belagthlijke en haatlijke van zoodanige vertelfelen onder het oog zijner tijdgenoten te brei gen.

Daarbij had de ondervinding den Baron geleerd, dat men met al zijn redeneren, bevooroordeelde menfehen tot het gezond verftand niet kan tirug brengen; en d2t zij, die gewoon zijn op een hoogen

toon

Sluiten