Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetter, gefield ook, dat hy alle mogelijke bekwaamheid gehad heeft, echter in de oneindige verfchillendheid zijner fpraak van de griekfche, een onoverwinnelijke zwarigheid moet gevonden hebben, om een werk van zulk een zonderlingen aart overtezetten. het zal dan vermoedelijk by hem geheten hebben: ex graecis bonis fecit arabicos non bonos, en ik denk , het zal den latijrifchen Overzetter niet beter gegaan zijn. om de waarheid te zeggen, moet hy volgens zijn fchrijfwijs een atmen bloed geweest zijn; ongeacht hy,als een Magister noster op een nieuwaangelegde Univerfiteit, (gelijk Salamanca toen was) in de voorrede de kaken rijkelijk fchijnt op te blazen.

Hy

Sluiten