Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 %%mmm

mer , elpenbeen , of zelf bakfieerr doen; want op alle deze dingen plag men voormaals te fchrijven, toen het nog meer daarom te doen was om duurzaam dan om veel te fchrijven: —— maar ongelukkiger wijze heb ik van alle deze fchrijfgereedfchappen niets, en, zo ik ze al had, zou ik ze niet gebruiken kunnen, dewijl ik noch pen nochftift, nreh enig ander inlirument

daar toe heb als dit ftukje kryt.

datTs een verbrusd werk ! ruair

hoe maakte ik het zo 'er geen van alle deze dingen in de wereld waren ? niet fchrijven zou zekerlijk het kortfte mid* del zijn; maar fchrijven wil ik nu, dat is beflooten, —■ in 't zand fchrijven ? ~ dat ging aan; ik ken twee ja drie. honden jonge en oude fehrijvers, welken ik, wijl zy doch fchrijven wilden » of misfchien fchrijven moesten , . M deze wijze als de beste wilde aanbevolen hebben! maar zy heeft by dat a}les.Qok hare

Sluiten