Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APtiAAfö) 239 voordeel, en by zulk een onderneming is het hoogstnodig. de henker mogt een Republyk inftellen, zo men de menfchen nemen moest zo als men ze vond! —

Jk haal my dan omtrent hondertduizent hupfche meisjes uit Afbaniën , Ibériën en Cóichis, daar men zegt •dat zy 't fchoonst zijn, by elkander. — ieder begrijpt dat ik ze uit ten minften vier of vijfmaal-hondertduizent uitgezogt.hebbe, — allen grote, fterke, welgemaakte fchoonheden , met lange blonde hairen , blauwe oogen , hogen borst, vollen boezem, ronde zwellende heupen, in't kort, met alles wat kenners tot ene voïkomene

fchoonheid vorderen; van kleur,

enkel leliën en rozen, en allen in haar twintigfte jaar oud.

Deze meisjes vervoer ik door één ilag mijner roede in 't aangenaamfte dal aan den voet van den antilibanus.

!— mijne

Sluiten