Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

TWEEDE LES.

BEMIN uwen naasten zo oprecht als gy u zelven bemint; dat is: heb alle menschen, zonder onderscheid, hartelyk lief, en doe altyd aan anderen zo als gy wenschte dat zy aan u deeden.

DERDE LES.

BEMIN uwe vyanden, en bid voor hun; op dat uwe vyanden, in stede van u schadelyk te zyn , uwe vrienden mogen worden, u beminnen, en voor u bidden.

VIERDE LES.

VERBLY u altyd over het geluk van anderen, op dat gy zelve gelukkig moogt zyn ; want die zich over eens anders voorspoed verheugd, geniet een deel van deszelfs goed fortuin.

VYFDE LES.

IEDER mensch is altyd zo gelukkig, of

elendig, als hy zich zelven verbeeldt te zyn;

wees derhalven te vrede met uw Lot, myn

waarde Gilles! want dan zyt gy gelukkig,

B ZESDE

Sluiten