Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(24)

uwen hemelschen Vader , die de magt heeft u volmaakt gelukkig of ongelukkig te maaken, door een ondankbaar gedrag noodzaakte, u zyn liefde, hulp, en zegen te onttrekken.

Gilles hieldt veel van zyn boek, en zyn Vader gaf hem dagelyks een nieuw, welken hy allen opät, zo dat men met waarheid van hem zeggen mag, dat hy van 't leeren leefde; ten laatsten hoorde de Heer Tobias, welk een goede jongen hy was, en zyn' Vader Govert Zoetekoek eens by zich ontbiedende, nam hy Gilles tot zich in zyn fraaije Koets, en reedt met hem na zyn huis, sedert welken tyd wy niets van hem vernomen hebben, maar zyn Vader zegt, dat hy verzekerd is,'dat Gilles zich zoo wel zal gedragen, dat hy zelven een Koets zal verkrygen; en zo dit gebeurt, zullen wy niet nalaaten het onzen leezers te melden. Vaart wel.

Sluiten