is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIjBELSCHE

4i

^sjj, <fe Kindervriend^

(Luc. IX. 46-48.)

Zelfs onder de beftendige leerlingen en navolv gers van Jezus, waren fommigen, die zich zeer langzaam, en met veel moeite, van hunne verkeerde denkbeelden, en ondeugden wilden laten afbrengen. Bijzonder waren zij met zich zeiven zeeringenomen , vol van ijdele verwachting, van eenen grooten loon voor hunne aankleving aan Jezus, en daar bij ijverzuchtig jegens eikanderen; hiervan waren zij ook fomtijds in twist onder eïkanr deren daar over, wie van hen de beste, de waardigfte ware, en wien Jezus tot zijnen grootiten lieveling zou verkiezen. Toen zij eens in zulk eene woordenwisfeling geraakt waren, beftrafte hen Jezus op eene zeer zachtmoedige wijze, Wie onder u, (zeide hij) de waardigfieen voornaamfie zijn wil, weec gij, wat hij doen moet ? „ Hij moet de befcheidenfte onder allen zijn, hij „ moet de overigen in bereidwilligheid om hen te a, dienen, hij moet hen in een lieftalig en min-

zaam.