is toegevoegd aan uw favorieten.

Zede- en dichtlievende mengelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

los HEBREEUWSCHE DICHTERS.

Uit Isrels herdren hut naar den Olympus ftreeven, Daar 'c fchuimend ros, omprys, de renbaan over. ihort,

Of daar de Acrontfche wynin hoornebeekers ftort. Laar. ons op 't zachte dons van blanke zwaanenfchachten

Naar Lesbos fteevnen waar de Dichters ons verwachten,.

Om daar geftreeld door't zoet en de aangenaame zwier Der teedre toonen van de Cyllenefche lier, By 't kraak end heldenloof der lauwerboom te rusten, En voorts met verfche moed langs der Romeinen kusten,

By't deftig maatgezang, dekunften, hand aan hand Te voeren in den fchoot van st vrye Nederland,

D E