is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroepen werd.

Niemand zal, geloof ik, twyfelen, of deeze Ziekte was van eene ontlteekenen aart; of mee andere woorden: 'er had eene Pleuroperipneumonia plaats. Om deeze reden liet ik myne LyderelTe eene ruime Aderlaating doen, en fchreef Haar Ed. de meelt verdunnende en verzachtende borftmiddelcn voor, welke tevens tegen de^'bntfieeking gerigt waren, naardien het bloed met eene zwaare ontfteekingskorft bezei was.

Na deeze eerfte Aderlaating bevond Haar Ed: zich wel eenigzins verligt en ruimer, maar eenige uuren daarna verergerden alle de toevallen op nieuws , en ik vond my genoodzaakt eene tweede Aderlaating in 't werk te flellen , terwyl ik tevens over de geheele borlt eene refolveerends en emollieerende Fomentatïe liet aanleggen :• Van klyjleeren heb ik in dit geval geen gebruik gemaakt, om dat een Malum Töpicum hetzelve wederfprak.

Myne Lydereffe was door deeze twee Aderlaatingen reeds merkeïyk verzwakt, trouwens haare voorgaande fukkelingen, gevoegd' by haar Scorbutiek geftel, gedoogden niet zeer , dat men door meerdere herhaalde Aderlaatingen de Ziekte tegenging. Ik nam derhalven de toevlucht tot een grooten fpaanfche vliegen-pleyiter, welke op do borlt, en twee dergelyken, die aan de beenen aangelegd werden. De inwendige Geneesmiddelen werden naarftig gebruikt, en het fcheen als of de hevigheid der Ziekte eenigzins tot bedaaren kwam, fchoon ik wel bemerkte, dat 'er geena teekenen eener volkomene fcheiding zich opdeeden, Kiaar ik veeleer begon te vreezen, dat 'er eene L 3