is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de epidemische zinkingkoorts [...] welke in de maand juny 1782. te Haarlem geregeerd heeft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

319

hoeveelheid te drinken, cn ik fchreef haar een afkookfel van ontbindende en verzachtende kruiden voor, waarby ik een'goed deel Oxymel voegde.

Maar helaas! den volgenden nacht namen alle de toevallen met de voorige hevigheid zoo toe, dat de Ziekte nu fcheen myne JLyderefie te zullen doen derven. De pyn was ondraaglyk op de oude plaats; de ademhaling zoo moeilyk, datzyhaaren ■Man bad de venfters ce openen om lucht te fcheppen. Ik vond den pols fnel, klein en zeer ingetrokken : de krachten waren nu door her voorig fukkelen, als door het verlies van bloed in deeze Ziekte uitgeput; doch overtuigd zynde van de hevigheid der ontdeeking, en geene andere uitkomd voor haar vindende; liet ik in den tyd van8uuren nog i Aderlaatingen doen, waardoor zy wederom byna 15 oneen bloed verloor.

Van dien tyd af had ik hpt geluk eene volkomene en bedendige afneeming van alle de toevallen, en eene fchielyk volgende gezondheid te zien, gelyk zy die heden nog geniet, ja beeter dan voor deeze woedende Ziekte.

Na deeze laatfte Aderlaatingen, welker bloed tot het laatde toe eene ontfteekingskorft toonde, begon de pyn fchielyk te verminderen, en dezelve verdween wyders onder het loofen van eene menigte wel gekookte fluimen, gepaard met het

daaglyks toeneemen der krachten. In alle

deeze dagen der Ziekte is de ftoelgang geregeld geweeft.

Niemand denk ik, zal willen ontkennen, dat deeze Waarneeming een bewys opleeverd van eene

waa-