Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE WISKUNSTENAARS,

, Urinaal. zeilt allengskens door de twalef hemeltekenen «et ia een jaar, als wy Aftroiogisten rekenen; In tpunt van Ariës'begint ze, omtrent de maart; als'tKopernikus, die groote man, verklaart. ' Raasbollius. Dan was Kopernikus de gekfle gek der gekken, En om uw botheid aan deez' wyzeu heer te ontdekken, Zo zeg ik, dat de kloot der aarde vast moet daan • Dewyl ze een lichaam is.

Urinaal.

Wel botmuil, is de maan Dan ook geen lichaam, dat men in zyn kring ziet loopen ?

Raasbollius. Ja, maar geen aarde, vriend: hoor,'k zal 'cu eens ontknoopen : Het is eeri lichaam, doofen ligt, gelykeen veerDies doet het makk'Jyk in een maand zyn ommekeer; Daar t aardryk door zyn zwaarte in 't middelpunt moet blyven, ierwyl de zon en maan in hunne kringen dryven. Gooi eens een neen om hoog, die vak weernaar omlaag, Op de aarde,'t middelpunt. Nugekskan, is de vraag, Of deeze fteen niet naar-de zon zou moeten vliegen Indien zy 't punt waar ?

Urinaal.

Neen: je zult me in flaap niet wiegen De lucht dryfc zulken (teen weer na zyn oorfpronk de aard-' Wyl hy een deel is van zyn lichaam; ja hy vaart ' Met al de kringen van de lucht, die de aarde draagen Terwyl zy zeilt, meê voort. ° '

Raasbollius.

Nog heb ik van mvn dagen Geen botter beest gezien! nou zegt hy zeilt de lucht Zelfs, met dèn maan kring en de waereld in één vlucht.' Vent ,'t geen gy van den loop der waeield hebt gefproke'n Doet juist de zon; nu is uw argement gebroken. Geiooft gy niet het geen wy voor onze oogen zien?

Urinaal. De zon loopt wel zo't fchyn t: nochtans kan "t niet gefchiên. Let daar maar op: wanneer wy in de trekfehuit vaaren, 'tSchyntdathet land dan vaart, en wy in ililltand waa'ren. En nochtans is 'tze niet: wy vaaren immers voort?

Raas-

Sluiten