Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4 (VADERLANDSCHE HISTORIE)

DECEMBER, Wintermaand.

I Ma. Yslyk moordtoneel der Spanjaarden te Naarden 1573. ■ Din. Elburg door de Fr. verlaaten 1673.

3 IVoe. Hertog van Parma, Gouverneur der Nederl. f1592.

4 Sou. Kardinaal Richelieu f 1640. Hobbes j 1Ö79.

5 Vrij. 't.Predikanipt ontzegd aan die tegen Staatsbefl. preken 1605.

6 Sat. 'c Concilie van Trent geëindigd 1563.

7 ZON. Don Sfau tot vyand verklaard door de Staaten 1577.

8 Ma. Holl. Steden in haare oudile Regeer-rechten herlleld 165O. I

9 Din. Kr. Sigisniundus ,wnc\nxiger. op Betering der Kerk f 1437.

10 IVoe. Tramps Zeedag tegen de Eng ds Vierde van 1652.

11 Don. Haarlem belegerd door de Spanjaarden 15^ z. 13 July. ■(■Algemeene Aanval der Fr. op den Waal en Eommelcrw. 1794.)

12 Fry. Geveclic by Woerden tegen de -Franfchen 1672.

13 Sat. Apologie v. WILL. I. tegen de Ban v. Flips II 15C0.

14 £0N. Doorbraak tusfchen Staveren en Enk. 1285. (Zuiderzee *) li Ma. Aldegonde, groot Staatsm., Krygsm. en Geleerde f 1598. 16 Din. Staatswet tegen het misbruik van den Predikftoel 1(554.

»7 Wot. Eerfte Zeetract. met Spanje in den Haag 16^0. z. 30 Jan.

18 Don. Vertrek van Alva uit de Ned. 11,73. Onder hem zyn igCoo.

om Religie en Vryheid door beuls handen omgebragt.

19 Fry. Paus Urb. V, die de driedubbele Kroon invoerde f 1370.

50 Sat. Refol. v. II. H. M. voor een Corps vast Zeevolk 1781. ai ZON. Ons Commercie Tr.tcl. , met Frankr. vernieuwd 1739.

22 Ma. Afzonderl. Conferentie v. den Franf. Amb. met Amft. 1633,

23 Din. Alvas Feest te Brusfel over 't verydelen der Wap. v. IV. 1.1568.

24 IVoe. Campen door de Franfchen verlaaten 1673.

25 Don. Vreeslyke doorbraak in Groningen, en de üollard * 1277.

26 Vrij Olivier Cromivell tot Protector v. Engeland 1653. z. 9 Oftob.

27 Sat. Optogt der Franf. uit Utrecht om over 't Ys in Holland te val.

len i(>72. — Algemeene Aanval der Fr. over'tTs op den Bom, rr.elervjaard en op de Linie achter Breda 1794.

38 ZON. De Franf. in Zwammerdam en Bodegrave, Zwammerd. verbr. 1672. (deFranf. over den IVaal by Tuyl. Grave capit. 1794.)

sg Ma. Onze Smirn. Vloot door de Eng.aanget. voorde O-declar. 16Ó4.

30 Din. (Gevegt over dentVaaïïy Tuyl enz, — de Fr.it/eerterug i"g40

51 fV»e. Bodegrave Terbrand en Aftobt der Fr. naar Woerden i6jz.

Sluiten