is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKEN DEN RHIJNSTROOM OMRINGEN. 8$

en vervolgends, naa Mantua en Parma bezichtigd te hebben , door het Venetiaansch gebied , Italiën verlaaten , en onzen weg, door Zwitferland , vervolgen.

HET HERTOGDOM MODENA.

Dit Hertogdom is geen der minst aanzienlijke van de Italiaanfche Landfchappen, het grenst ten noorden aan Mantua, ten westen aan Parma, ten oosten aan den Kerkdijken Staat, en ten zuiden aan de Republiek Lucca, in het Groot - Hertogdom Toscaanen. Het heeft, van de Po af tot- aan de Zee, omtrent twintig uuren gaands, en eene breedte van veertien uuren, zo dat men het als bijna vierkant kan aanmerken. De Po ftroomt 'er bezijden langs , en de Rivieren Secchia , Tenaro en Crostolo , vloeijen 'ef door heenen , waar door deze landftreek mede bij uitneemendheid vruchtbaar i is.

Onder de veelerleije voortbrengfelen van dit gewest , 't welk allerleije tuinvruchten., fchoone wijnen en koorn , in overvloed oplevert , kan men , als eene natuurlijke zeldzaamheid , aanmerken, zekere Alcalifche aarde , welke bij de ftad Reggio, fomtijds in de gedaante van een fijn poeder , fotntijds in die van een' olieachtigen fteen , gevonden wordt ; waar van men een fijn , zagt , wit , doch fmaakeloos meel bereidt , 't welk voor een krachtdaadig middel tegen alle vergif, koortfen, breuken en verftoppingen der ingewanden, gehouden wordt; ook worden 'er in de gebergten Bronnen gevonden, Fa op