is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welken den rhijnstroom omringen. 2»|

van julius caesar) beftaat. Doch Keizer frederikI. heeft dezelve doen wegneemen en verplaatfen ; bij die gelegenheid vondt men jn die Tombe , verfcheiden dier reeds gemelde Reliquiën en andere zeldzaamheeden, welken hij van zekeren a a r o n , Koning van Perfën, en van den Patriarch van Conflantinopolen , ten gefchenk ontfangen hadde ; het lijk van karel werdt, bij die verplaatling, in een masfief zilveren kist gelegd, in welke het als nog bewaard wordt. Ook is in deze Kerk de Tombe van Keizer otto de Berde , welke in Anno 1000 allereerst de Keurvorften in Duitschland ingelteld heeft. De.voornaamfle Baden, waar door Aken inzonderheid beroemd is, zijn het KeizersBad , het kleine Bad , en het Bad van Qtdrinus ; zij beftaan meest uit heete Zwavel- en Salpeter Bronnen , zo dat het water eerst twaalf uuren moet bekoelen, eer men dezelven gebruiken kan; 'er zijn ook, bij den binnenmuur der Stad , nog andere, echter min aanmerkelijke , heete Badftoven , gelijk ook in hetDorpjen PorchezoïPorcetum , zo genoemd na de menigte wilde Varkens, welken zig aldaar pleegen te onthouden.

De vrije Rijksftad Dortmund , die 'in dit Graaffchap Mark gelegen is , behoort mede nog tot dezen Kreitz. Zij is redenlijk groot, doch liegt, en weinig bebouwd , en weleer een Hanfe - Stad geweest.

Van hier flaan wij de oogen voords op :

P

den