Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 beschrijving der rijken en staaten,

Met deze Stad zullen wij" de befchouwing van de merkwaardiglte, aan de oostzijde des Rhijns gevonden wordende , Steden en Plaatfen befluiten , en ons oog weder naar het ondereinde der Kaart wendende , de , ten westen van den Rhijnftroom voorkomende , aanmerkelijke plaatfen befchouwen , een' aanvang maakende met :

DE FRANSCHE REPUBLIEK.

Weleer het Koningrijk Frankrijk, welks oostelijk half gedeelte hier op de Kaart zichtbaar is. Dit land heeft van ouds , en wel ten tijde der Romeinen , door welker overweldigenden Veldheer en Historiefchrijver juliusc/esar, het onder Romes heerfchappij gebragt , en het eerst regt bekend geworden is , Gal/ia geheeten , en wordt door dien Schrijver in twee voornaame deelen gefplitst, welken door het Alpifche Gebergte , dat 'er tusfchen door liep , in Gallia cis Alpina of Galli'èn aan deze zijde der Alpen , en in Gallia Transalpina of Galliën aan de overzijde 'der Alpen , beide van de Stad Rome af te rekenen , verdeeld werdt. Het Land , 't welk aan deze zijde der Alpen lag , behoort thands grootendeels aan Italiën, daarhet OverAlpisch Gallië, dat door era sar in Aquitania , Belgia , en het Celtisch of Keltisch Gallië, onder verdeeld wordt , federt den jaare , na onze jaartelling , 420, door zeker Volk, dat eertijds in Duitschland, en wel in het tegenwoordig nog zo genoemde Frankenland , aan de Rivier Sala , woonachtig

was »

Sluiten