is toegevoegd aan je favorieten.

Woldemar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oo WOLDEMA R.

belang toegehaald worden , zig des te vaster gemaakt hebben, gelijk dan ook in elk geval, de aanhaaling van een dezer banden , de ver-, waarloozing der anderen onnablijfbaar naar zig flecpt.

Mij valt hier, uit denzelfden rousseau eene plaats in , die in zeker opzicht , op dat gene: past wat woldemar voorheen zeide : men behoorde zig in den ftand en eeuw waarin men zig bevindt, te houden , en geen Coinedie ts fpeelen. Een van rousseaus begunstigers hadt gezegd : groote Haaten tot de kleine deugden der republieken terug te roepen, is zo veel als een' volwasfen herken man te willen dwingen, om in de wieg te flameren. Dit ware de dwaasheid van cato geweest. Met aangeërfde kwaade luimen en aangeërfde vooröordeelen, heeft hij, zijn geheele leven door, gehakkeld , geftreeden, en is geftorven zonder iets. nuttigs voor zijn Vaderland verricht te hebben. . , Hierop andwoorde rousseau: .

Ik weet niet of Cato niets voor zijn Vaderland , maar ik weet 'dat hij voor het menfchelijk geflagt zeer veel gedaan heeft, daar hij aan het zelve het fchouwfpel en fiaal der zuiverfle deugden gegeeven heeft; hen, die de Waare eer oprechtelijk beminnen , heeft hij geleerd, op welk eene wijze men de ondeugden

zij-