is toegevoegd aan uw favorieten.

Woldemar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOLDEMAR. 9i

zijner eeuw tegenftand konde bieden; hen heeft hij geleerd een affchuuw te hebben van de gruwelijke les van hen die na de mode leeven; te weeten: men behoort te doen het gene andere doen; een les, die iemand zeer verre zoude kunnen vervoeren , bij aldien men ongelukkig in gezclfchap van Cartouches geraakte, onze naakomelingen zullen eens gewaar worden, dat in deze eeuw van Wijzen en Philofoophen , de deugdzaamfle onder de menfchen belagchelijk gemaakt en voor een dwaas gehouden is geworden , wijl hij zijne groote ziel niet met de ondeugden zijner tijdgenooten bezoedelen wilde; wijl hij met Cafar, en de andere dwingelanden van zijnen tijd, geen booswigt zijn wilde."

Ik ben geen Cato, maar een Burger en koopman te B ** en meen niemand ten voorbeeld te leeven. Dorenburg even zo min; wij weeten ook dat wij de deugden der voorige tijden niet eens in ons zelven kunnen hernieuwen ; dat dus ons verlangend trachten, naar dezelven niet veel meer is, dan het tragten van eenen blindgehoornen naar het licht. Dat fchoone en groote, dat wij omvatten , waar aan wij ons zouden mogen vasthouden , ach , dat is zo verre van ons verwijderd ! wij kunnen flegts, met een droevig voorgevoel, tot het zelve naderen, flegts om den verdwijnenden fchc-

me-