Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

il AAN DEN LEZER.

Zyn: —— Wy verhoopen zulks, en zullen dan * met geen minder yver dan naauwkeurigheid, onzen arbeid voortzetten, en den Lezer, nu eens om de drie , dan om de vier, of uiterlyk om de vyf weeken, een fïukje van deeze groote, of iets kleindcr aanbieden, tot zo lang wy de Provinciën, geheel in deezen maniere doorreisd hebben , in alles aan onze belofte by het programma, aangeftipt, met de meest mooglyke oplettenheid voldoende. —

Men weet dat geen Reiziger alle hoeken en winkels van een land door loopt, even als een Hiftoricus of Geographkus verpligt is; hy vormt zich een plan van het merkwaardige , regelt daarna zyne roitte, en informeert zich van het overige , zo veel hem mooglyk is, dit deed ook onzen fchryver, en hy vond goed, al wat hy zelf niet gezien hadde, afzonderlyk in brieven aftehandelen; dit alleen betrekking hebbende, tot het platte land, dacht hy best het zelve in zo verre aan het

eind

Sluiten