Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLAND, ai

houd te geeven. De twee hoofdrollen

wierden meesterlijk uitgevoerd,door den Heer Beng li en zijne zuster de doorkundige Jufvrouw Wattier. — Het naftuk was eene beroerde Opera, waarvan ik den naam nu niet

meer kan, doch gij verliest 'er niets bij.

Tusfchen beiden hadden zij een niet onaartig ballet, en ik betuigd u dat het danszen alleen, zo ik hier woonde, mij dikwerf daar zou lokken; dat is uitmuntend, en de kleeding zo wel als de decoratie was bijzonder prachtig. —. Wat aanbelangt de Schouwburg zelve , daar aan is van buiten niets raars, 't is een houten gebouw, van weinig aanzien, gefticht, eenigen tijd na het afbranden van den ouden Schouwburg die op de Keizersgragt plagt te zijn, ter plaatze alwaar nu een Roomsch Hofje gebouwd is. —•— Van binnen is de fchikking nog al matig, doch het gehoor is ellendig flecht. De Tooneelen daar en tegen welke ik gezien hebbe, zijn overtreffend fchoon, en de muzijk wordt geen kosten aan gel paard. In de volgende week fpeelen zij Jacoba van Beieren, en de Huwelijke Staat, dat zal voor mij nog al eene fraaije reprefentatie zijn, althans ik meen 'er te gaan. ——« Te huis koomende, wierd mij gevraagd hoe ik B 3 vol?

Sluiten