Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door NEDERLANDS 233

dat elk lid by de intreede zóu moeten verklaaren, welk foort van dichtftukken hy zelf geloofde zyn fort te zyn, en dat hy na die verklaaring zou belooven, zyn best te doen om daarin uit te munten, zonder ooit met iets andersvoorden dag te koomen, ten minften niet by de Brcederfchap. — Want een Dichter moet zomtyds; gelegenheids versfen madkth, al heeft hy nog zó weinig lust daar toe, immers is hy onder de vrye van den Lande, zeker wel deiminst vrye:

D©ch dit zullen wy niet betoogen. •

Toen wy dachten dat hét hier meede gedaan was^ kwam'er nog iemand uit de hoek die zich geheel niet had laaten hooren, zeggende: voeg 'er dan by dat het Genootfchap geene vertalingen zal ontvangen, en neem ter zinfpreuk:

S3ef/er madpx ié bU Jejle cxiticq.

Nü was het half tien, het uur der fcheiding van deeze Heeren, die ik wel wensch hier nog eens aantetreffen. Dus heb ik het nodige bericht. • Ik zal deeze eindigen met.u te

vertellen dat ik uitgal om publyke gebouwen te bezichtigen; zonder te weeten waarmeede ik

beginnen zal. ' Leef gezond en vrolyk.

~'hri" - Volgens affpraak wacht ik een brief in Q 2 den

Sluiten