Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* de JONGE REIZIGER

Wy gingen dan eerst na het Amunitiehuis., ftaande aan de daarna genoemde Amunitiehaven , by het Spui. Hier in is niets byzonders, en dus vervolgden wy onze wandeling na het Gefchuthuis, ftaande aan de Oostzyde van dit Vlek benoorden de Boschbrug. Dit Gebouw in den jaare 1665 gefticht, heeft uiterlyk eene fchoone gedaante, in deszelfs Voorgevel pronkt het Wapen van Holland. Zeldzaams is hier mede nietx doch het is wel der moeite waardig om te bezichtigen, hoe veel moeite en kosten 'er vereischt worden, om die gevaarten toeteftelien wier eenig gebruik tot menfchenmoorden ftrekt en men verliest zich, als men bedenkt, dat de zachtmoedige Kristen, in diepe vrede rustende, van zyn mede-Kristen kan verwagten dat hy hem ooit met zulk een moordtuig zal aanvallen of zelf geneigd worden zulks zyn Godsdienstbroeder te doen, en daarom zich by voorraad met koele en bedaarde zinnen, tot het mooglyk pleegen van zulke gruwelen moet in ftaat ftellen.

De Klooster Kerk was het vo'gend Gebouw dat wy bezichtigden, dezelve ftaat in het Voorhout , en maakt uitwendig eene zeer goede vertooning, doch van binnen is daar aan niets fraais, dan eene party Wapenborden, waar onder ik

gee-

Sluiten