Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d ö o ii NEDERLAND. 243

Eer ik van deeze ruine kan afftappen, mot:t ik u zeggen, dat het voonnaals eene vrye heerlykhe^d van veel aanbelang en uitgeftrektheid geweest is, waar van de iukomften confiderabel waaren, en welks rechtsgebied tot aan de muuren van Dort, ja, zo men wil tot binnen de ftad zich uitbreidde Hier uit ontfpreot eene conventie, tusfchen de Regeering van Dort en Heer Daniël van Merwede Ao« 1307, dat de laatstgemelde en zyne erven, van hunne rechtsoeffening binnen de ftad zouden afzien, mids hy jaarlyks, voor acht dagen, het fchoutsampt ©ver de geheele ftad zoude voeren ; 't welk geflcoten zynde, wierd op den 5 Juny de roede van Judicia met plechtigheid by den fchout van Dort aan de l'.aikuw van de Merwede overgegeeven, en hem de rechtsoefening voor acht dagen opgedraagen , waar na de Bailluw dezelve weder met geiyke plechtigheid overleverde, en dit wordt nog jaarlyks onderhouden, fchoon de ftad thans eigenaar van de Heerlykheid is, als dezelve in den jaare 1604 voor avht - en - dertig duizend guldens gekogt hebbende van jonker Ifesfel

van Boetjelaar. ■ De voornaa'pie reden

van de onderhouding deezer plegtigheid, is« om dat daar aan het privilegie der burgeis verknogt is, dat veele kleene twisten, tusfchen R 4 bua-

Sluiten