is toegevoegd aan uw favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

BYZONDERE AANTEKENINGEN

over

HOLLAND. (*)

Gen er aak Ferdeeling.

Oudtyds verdeelde men de Provincie Hol* land in vier deelen, te weeten, in:

Noordholland , waar onder toen behoorden, Rynland, Delfsland, Scbielatid, 't Waterfchap van Woerden, en de Steden welken daar in gelegen zyn.

(*) Wy hebben in ons Voorbericht voor het Eerde Stuk'y: reeds gezegd dat de Schryver al wat hy zelf niet gezien hadde, en wel byzonder het platte Land betreffende, in afzonderlyke Brieven afhandelde, welke by aan het eind van elke Provincie zou meededeelen. — Onder bet verzamelen en uitgeeven is het ons vooigskoomen, beter te zyn hier den ftyl der Brieven weg te laaten, en het gefchrecvene te verfchikken in zodanigen maniere als den Lsezer het vervolgens zal aantteffén, —• Den Uitgêbver.