Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

368 de JONGE REIZIGER

Kalandsoog ig een vrye heerlykh id ten noor» den van Petten , paaien é boven aan Huisduinen, en vormende dushe: hoo fte deel vaa Kennemerland. Het dorp is van weinig aa belangi metst bewoond door visfchers. lootsluid:n en andere zeevaarende perlo >nen-, hoewel er ook nog ecnig werk gemaakt wordt var- het aanfokken van fchaapen, en dus van het bewerken vai kaas.

HUISDUINEN de HELDER.

thiidüïnen ën de Heïdef '\s een Bailluwfchap üan de Nocrdlykfte punt van geheel Holland. — Van hoe veel gewicht deeze pum voor de gamfche Provincie is, zullen wy in hef vervolg

van dit werk nader befchouwen. In dit

bailluwfchap leggen twee dorpen,het eene binnenwaard, niet verre van de beroemde Kykduln, die 's nachts door zyn vuur, en des daags door zyn hoogen top, de zeelieden zo nu tig is. Het dorp

Huisduinen genoemd, heeft niets byzonders> en is liein.

, De Helder, is het tweede dorp van meer aanzien, leggende aan het zogenoemde Marsdiep tegens den dyk.

Sluiten