Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORCEHICH T.

gebeurtenis/en zijnl Leezer! wat mogelijk

is, dat in deeze wereld gebeuren kan, is indedaad ook gebeurd, of zal in V vervolg van tijd nog gebeuren —— nog meer! voor het groot/ie gedeelte vindt men hier korte fchetzen van het zamenweeffel van mijne eigene bevindingen en heerfchende driften , de gefchiedenis van mijn eigen, menigmaal op het dwaalfpoor gebragt, hart— niet als of ik in mijn rustloos leven alle de doolhoven van verftand en hart ware doorgelopen , in welken ik den held mijner gefchiedenisfe laat geraak en, maar echter veelen van dezelven, en trouwens! ik kan het mijzelven niet als een verdienste toerekenen, dat andere werkzaamheden, andere ontmoetingen, mij bij dezelfde gevormde neigingen tot ondeugd, juist niet den verdervelijkflen weg hebben doen injlaan.

Leezer! ik fchaam mij geenzins deeze openhartige belijdenis te doen; thans, mogelijk welhaast mijne aardfche loopbaan geëindigd, of ten minften, gelijk ik hoop, het einde van mijne afdwaalingen bereikt hebbende, zoude ik niet gaarne beter willen fchijnen, (hoe wel ik gaarne beter zoude willen weezen,) dan ik wezenlijk ben; en indien deeze belijdenis mij aan den eenen kant laag mogt doen voorkomen in de oogen van veelen, die óf tot nu toe een beter denkbeeld van mij gehad hebben , dan ik wel verdien , of die niet gaarne zouden zien, dat de mode mogt opkomen, anders, dan in feestgewaad, wèluitgedoscht, fchoon opgefmukt,

Sluiten