Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m LODEWIJK van SEELBERG.

TWEEDE HOOFDSTUK.

komen thans tot een tijdvak van lobe-. wijk's leven, in 't welk de grond gelegd werd tot de meeste afdwaalingen, waarin hij in 't vervolg met verftand en hart geraakte.

Zijn vader, na geduurende twee jaaren nog op. den ouden voet geleefd te hebben, begon nu zieklijk te worden; onmaatigheid en de menigvuldige verdrietlijkheden , welken hij zigzelven had berokkend, hadden zijne gezondheid ondermijnd; hij deed ten eenenmaale afftaud van zijne neigingen tot woeste geneugten , ontdeed zig bijna van alle menfchen , onder welke hij zo veele vijanden had, en vormde in zijn afgezonderd aanwezen een ftelfel van een wijsgeerig

leven want met deezen naam beftempelen

wij gemeenlijk, op het einde van eene onbehoorelijk en doelloos doorgedraafde loopbaan, eene wijze van leven, waartoe wij geenzins door grondbeginfelen cn een rijp overleg , maar verveeling , nood, onverzettelijkheid, kwaade luimen of beledigde trots , worden aangefpoord ; drukken vervolgends den valfchen ftctnpel der wijsbegeerte op het voordbrcngfel van onze zotheid, plaatfen het uithangbord van eenen tempel Y|a Minerva boven den ingang van een zieken-

Sluiten