is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerryke verhaalen en zamenspraaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bi SPI TS-ROEDEN. S5

eigen onderhoud in het vervolg. Men verliest 'er niet veel by. Hoe fchielyk verloopen 'er acht jaaren! In dien tyd hebt gy het tot Officier gebragt; of, in de ledige uuren, die uryklyk zullen overfchieten, uw verfhndbefchaafd. Wie tog aanvaardt voor zyn vyf en twintigst jaar een burgerlyk ampt? en gy doet zulks dan, in de vrolyke bewustheid, dat gy edelaartig gebandelc

hebt." —; Een bedaard mensch , of

een man van ondervinding, zou de listige kwaadaartigheid van deezen voortlag ligtelyk bemerkt hebben, en niet min, het verderflyke van die zogenoemde uitredding. Maar Willem, nog jong, in eene zo knellende nood, en behalven dit, wel niet dronken van den wyn, die voor hem iets zeldzaams was, maar 'er egter van verhit, Willem geloofde in de raadgeeving van deezen onbekenden de raadgeeving te hooren van een Engel. Zich zelven te verkoopen tot behoud van die geene, aan welke hy het leven en alles verfchuldigd was, fcheen hem niet flegts iets verdienftelyks te zyn , maar hy befchouwde zulks als een pligt ; greetig derhalven vraagde hy niets anders dan dit: „ Hoe veel zal myn handgeld wel bedraagen kunnen?" Ik twy-

fel ilerk, was het antwoord, of ey nu de behoorlyke maat nog wel hebben zult. Maar ik ken een man, die niet enkel een werver, F 3 maar