is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewijk van Seelberg; of De dwaalende wijsgeer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 LODEWIJK van SEELBERG.

seelberg altoos in haar hart de voorkeus ge*geevcn had , gelijk zij zulks den anderen jongen Heer, toen zij elkander te Leipjig zagen niet onduidelijk had laaten bemerken (*). Neemt

dit alles zamen en voegt 'er bij, dat de familie van den Graaf nog in Praag was toen lichtenberg en seelberg aldaar aankwamen : dan zult gij de verdere gevolgen daarvan kun* nen afleiden.

De nadeelige denkbeelden, welke de Lijflanden lodewijk van storman hadden ingeboezemd , waren bijna geheel weder verdweenen; eigenlijk had hij hun ook geen gegrondde redenen gegeeven, om flechte denkbeelden van hem optevatten, en een klein misverfland wordt al gemaklijk vergeeten , vooral in dc groote wereld en op reizen, alwaar men zo veele nieuwe bekenden krijgt , dat men zich gewent , ten minsten zo lang men in de begocheling verkeert, zich niet al te verre met de menfehen intelaaten , of veel meer, dan beleefdheid van hen te verwachten. Zo rasch zij derhalven te Praag kwamen, was seelberg zeer genegen , om den Graaf in gezelfchap van lichtenberg te bezoeken.

Storman ontving den vriend zijner jeugd met eene deelueemende , hartlijke vriendfehap :

(*) Zie het flot v*n het 14de Hoofilft. ifte Deel.