is toegevoegd aan uw favorieten.

Lodewijk van Seelberg; of De dwaalende wijsgeer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ié? LODEWIJK van SEÈLBERG.

Door deeze ottaangenaame ondervindingen werd Seelbers vroeger moedeloos, dan alwerth; hij liet de handen zinken, en had geen ftandvas* tigheid genoeg van uit te harden, of veelmeer, (want ik zou het niet gaarne flandvastigheid willen noemen, wanneer men alleen uit ftijfhoofdig* heid, omdat men eene zaak begonnen heeft, en uit eene verkeerde fchaamte , ten einde genoodzaakt te worden van te bekennen, dat men gedwaald heeft, tegen zijne overtuiging, eenen weg blijft bewandelen , waarvan men weet , dat hij nergens heenen leidt,) hij ontdeed zich op eens goede manier van deeze bezigheden en verzocht alwerth en de overige vrienden, om 'er in 't Vervolg in 't geheel met hem niet van te fpreeken: alwerth, die thans nog in * * *, zijne Vaderftad leeft, werkt naar vermoeden nog al naar dit plan voord; met wat gevolg is mij niet bekend, alzo seelberg naderhand te fijn heeft

gedacht, om 'er ooit wederom naar te vraagen

zulks behoort immers ook niet mede tot onze gefchïedenis?

Seelberg bleef, voor als na, alwerth's Vriend, werkte ook geenszins het genootfehap tegen; alleenlijk behield hij zich het recht voor, 't welk ieder toekomt, te weeten het recht, om over de mogelijkheid van de uitvoering van een wij»* geerig plan der opvoeding van menfchen, gelijk over ieder ander onderwerp, het welk voor het

mensen-