is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Fredrik des tweeden konings van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK DES tweeden. 33

De Generaal-majoors keijtsen en mitszsciieval beproefden wel op den 14 van Oogstmaand den Overften janus bij Landshut aantetasten, doch kwamen 'er met bloedige koppen af.

De beveren was bij Gör/itz gelegerd en moest de gemeenfchap met Silefiën openhouden. De Generaal winterfeld ftond , destijds, met zijn Korps bij de Neisfe en had den Holzberg voor zich; welken hij, echter, op den 7 van Herfstmaand, na een fcherp gevecht, waar bij hij doodelijk gewond werd, aan de Oostenrijkers moest overlaaten. Kort daar op namen zij Bauzen weg, en maakten een gansch Vrij-Korps krijgsgevangen.

Op den 10 van Herfstmaand brak de beveren naar Silefiën op. Hij nam den weg over Lignits; zijn oogmerk was Breslau te ontzetten. — De Oostenrijkfche Armée verloor hem niet uit h«t oog.

Schweidnits, 't welk federt den 11 van Wijnmaand belegerd was, ging op den 12 van Slagtmaand, met ftorm, over. Men zegt, dat de Bevelhebber, of, de vesting niet fterk genoeg , of, zich zeiven te zwak (*_) voor de vesting gevonden hebbe. Drie duizend Pruisfen werden gevangen genomen , en de Oostenrijkers vonden nevens eenen grooten voorraad, ook eene fchoone ka9 niet geld. Fredrik erkent zelf in zijne nagelaatene fchrifcen (f dat men hem deeze trek op geen ongelegener tijd had kunnen ipeelen.

Na deeze gelukkige verovering vereenigde zich hadastij met de Hoofdarmée.

Thans kwam het bericht, dat fredrik, in plaats

van

(*) Vic de tred. Tom. II. pag. 54. \jfT$ (f) Derde deel bl *oi. II. STUK C