is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis langs den Rhijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 beschrijving der rijken en staaten,

wët de Galliërs , onder het juk des Romeinfchen Rijks gebragt waren , of met die groote Natie in een foort van verbond Honden , wier eigen woonplaatfen wij, in het verder befchrijven dezer Lauden , elk ter hunner plaatfe , zullen tragten aantewijzen ; vervolgends is dit geheele Land , tot aan den Oceaan toe, bij gelegenheid van het verval des Westerfchen Keizerrijks, in de magt der Frankifche Koningen geraakt, die , toen karei. ^ Groote , of c h a r l e m a g n e , in 77ö , deze Landen benevens het Opper- of Hoog - Duitschland , in bezit verkreeg , door verfcheidene Leenmannen, Graaven en Hertogen geregeerd werden, totdat, nó verfchillende afwisfelingen van beduur en veranderingen in het Statistisch wezen van Europa , eindelijk , in 1648 , de Graaffelijke Tijtel van Holland, welke nog het langst in wezen was gebleeven , bij den Vrede te Munfier, door Koning philips IV. van Spanje, die denzelven nog droeg, tevens met alle aanfpraak op deze Landen , afgedaan werdt; wordende hetzelve land , dat eertijds door de Koningen van Spanjen, karel de V. , Philips de II. enz. onder den naam van de XT1I. Provinciën, bezeeten was geweest , thands in twee voornaame deelen gefchift waar van de Zeven meest noordelijk liggende Land' fchappen , naamlijk Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht , Friesland, Overysfel en Groningen , zig tot een Republiek , onder den naam van de Zeven Vereenigde Nederlanden , vereenigden , welk Verbond door dezelve reeds , geduurende den Oorlog

te«