Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% EERSTE BRIEF

hadde, ftilce van wind; terwijl de Kapitein, om mij dienst te doen, om een' loots feinde, die mij aan land zou brengen.

Mijn oog was voornaamlijk op de Vuurbaak gevestigd, en gij kunt u naauwlijks verbeelden, met welken kommer ik twee uuren lang naar het vaartuig uitkeek, dat mij uit den kerker ontdaan moest, maar geen één kwam 'er opdagen. Elk aan den Horizon opdoemend woJkjen groette ik van verre als mijn' verlosfcr, tot het, nader aankomende, gelijk aan de bedrieglijke droomen der hoop, mijne uitzichten te leur ftelde.

Moede van het wachten, kwam ik met den Kapitein in gefprek over dit onderwerp. Doch, allen troost, dien ik uit dit gefprek trok, was het befluit, dat, indien mijne overvaart afhing van het wachten op een vaartuig of boot, ik weinig hoop had, om hier aan land gezet te worden. Het Despotisme heeft, gelijk gemeenlijk het geval is, ook in dit land der menfehen vlijt toom en gebit aangelegd. De lootzen, die door den Koning flechts heel zuinig beloond worden, hebben, zo zij het eenigzins vermijden kunnen , geen' lust, om zich in gevaar te begeven, of hunne kusten te verlaten , enkel, om hunnen pligt te doen. Hoe geheel anders is dit op de Engelfche kusten,

al-

Sluiten