Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER deennarken. 2.$?

den is, ten einde de groote masfa van leven in beweging te zetten"? Dit is onmogelijk ! Even zoo ligt zon ik mij zelve kunnen overreden , dat de groote zilveren leeuwen boven den ichoorlteen in dc eetzaal dc bekwaamheid bezitten , om te denken en te redeneren. Doch weg, gij wakende droomen!

Daar zijn hier ook eenige kabinetten, opgevuld met allerhande poppenwerk, juwelen, en zwaarden. Om deze laatften te zwaajen, hadt men ten minften reuzen-armen nodig. De kroningskleinodiën wachten hier gerust op een tockomftig gebruik, en de garderobe bewaart de klederen, die voordezen bij dezfe ftaatlijkheid gedragen werden. Het is jammer, dat men ze zoo zonder roem laat verteren, en ze niet liever aan de Toneelfpelers vereert.

Hirschholm uitgezonderd, heb ik anders geen paleis bezien. De tuinen zijn hier met fmaak aangelegd , en evenaaren de fchoonfte uitzichten der omgelegen landitreek. De hedendaagfche en Engelfche fmaak, die hier heerscht , openbaart de koningin mathilde , als uitvindfter van dezen aanleg, die rondom zich het beeld van haar geliefd vaderland wilde vereeuwigen. Zeer aangenaam werd ik verrascht door het gezicht van een Noor-

weegsch

Sluiten