Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

Carlton Burgund, Schaufpiel. Door G. T. v. Paddenburg

en Zoon, in de Utr. Ct. 12 Februa. Chapon, (C. W.) Das Leben und die letste Stunden der

DurchlauchtigiteFurstin Cafimiere, RegierendeGrafin zur

Lippe. Door IV. v. Tzerworst, in de Utr. Ct. 17 Februa. Coupé. (Rapport fur les Bibiiothéques Nationales, par)

Door H. L. van Buma en Comp. in de Goudafche Ct-

21 Februa.

Diamanter, Sehaurpiel. Door G. T. v. Paddenburg en

Zoon, in de Utr. Ct. 12 Februa. Diana, Das Kind der Natur. Door dito, in dito Ct. 12

Februa.

Dichter, (Die) Familie. Door J. van IValrê en Camp. in

dc Haarl. Ct. 15 Februa. Edward, Historij of West-'ndia. 2 Vol. 4to. Door A. en

ƒ. Bonkoop, in de Leidfe Ct. 24 Februa. (*) Evenings at Home. Door J- van IValrè en Comp. in de

Haarl. Ct. 15 Februa. Expofé fuccinet 'des travaux de la Commisfion des Moriu-

mens depuis fon Etablisfement en Nov. 1790. Door

H. L. v. Buma en Comp. in de Goudafche 'Cr. 21 Februa. Fables de Florian, de 1'Aeademie Franeoife. Door van

Riemsdijk en van Bronkhont, in dito Ct. 21 Februa. Fest, Q. S.) Acht Pred'gten und Gebeden, Door A. en

J. Honkoop, in de Rottm. Ct. 13 Februa. . Winke* aus der Gefchichte eines Augenkranken,

enz. Door dito, in de Leidfe Ct. 24 Februa, Geister, (Die) Ritter-Schaufpiel. Door G. T. v. Pad-,

denburg en Zoon, in de Utr. Ct. ia Februa. Cueulle, (Plan fjmple, facile & Uniforme d'uue Educati-

on,

('O NB. Door de Heer /], Loosjti, Pz. is leeds te vooren geadverteerd; Brijan Edwards, HUiorij Civil and Commercial of; the , Britiscli Colonies in the Wa'.-lniïcS, in de Uir. Ct. )7 Juuij , 1793. Zie Naamlijst, 1790. bl, 113,

Sluiten