Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den VERTAALER. xxv

Philanthropisch Gezelfchap te Siokholm, enz. en 2. Brief van Rósenmuller aan dit Gezelfchap. In dezen Brief wederlege de Heer Roseniuuller , op eene zoo gematigde als fchrandere wyze de Hellingen in den Brief van hec Gezelfchap van Stokholm vervat , en maakt onder anderen deze Aanmerkingen , dat in alle Eeuwen van het Christendom, Dweepers, zich eene verwachting van een ryk van Christus op aarde, niet volgends de belofte van den Bybel, maar volgends hunne hersfenfchimmen gemaakt hebben. Van deze foort was ook 'het Philadelphisch Genootfchap, het welk tegen het einde der vorige Eeuw in Engeland ontftond. De hoofdpernen van hetzelve waren: zekere vrouw, met naame Jeanne Leade ; een Geneesheer Joan Pordage en Thomas Bromley. De Stichteres van dit Gezelfchap Jeanne Leade maakte een' tyd lang, door haare Gezigten, Voorzeggingen, Beloften en Leeringen grooten opgang.

** 5 2$

Sluiten