is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de SCHEPPING. 7

eene eerfte oorzaak afdammen, toe welke zy weder op en weder nedergaan, om op nieuw anderen voort te brengen en te teelen: het gebruik der fchepping of van 't gefchaapene beftaat dus in de gedaanten of vormen, en deze gedaanten of wedervoortbrengingen vertoonen een beeld der Godlyke fchepping.' Van deze gedaanten zyn 'er driederlei foorten , die van het ryk der delfftoffen, der planten, en der dieren. De eerfte gedaanten van het ryk der delfftoffen zyn de fynfte en zachtfte ftoffen der aarde. De tweede gedaanten beftaan in de op éénhooping of famenvoeging dezer deelen. De derde gedaanten beftaan in het ftof of de aarde, die uit de vernietiging der planten en dieren oncfta.it, gelyk ook uit de deeltjens, die zy geduurende hun leven , en na hun dood uitwaasfemen. In deze gedaante bemerkt men drie graaden, welke de fchepping vertoonen, voor zo verre de zon, door middel der warmte en van 't licht, 't welk zy in den dampkring verfpreidt, middelyker wyze de klompen onder de naam van delfftoffen bekend voortbrengt, en elk haare onderfcheidene gedaante geeft , welke het doel der fchepping ten haaren opzichte was. Even dezen traps-

A 4 Wy.