is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>_6 SWEDENBURG'S LEERE

mensch , en gefchiedt allengs of trapawyzéi Daar zyn drie graaden in den geestlyken, ert drie in den natuurlyken mensch. Deze graaden zyn van tweederlei foort , naamlyk , graaden van hoogte of verdeelde graaden , en graaden der breedte of. vervolgende zamenhmgtnde graaden. De graaden der hoogte zyn evenredig aan de voortbrenging en verbinding van een ding door middel van een ander, gelyk by voorbeeld eene zenuwe uit fpieren , en de fpieren uit vezelen, — de (leen uit deelen enz. faamgevoegd is. De graaden der breedte zyn evenredig aan het af en toenemen van het gfoffte to£ het fynfte, van het dikfte tot het dunfte, van het licht tot de fchaduwe, van de warmte tot de koude. Alle de dingen der geestelyke en der natuurlyke wereld betlaan in deze twee zoorten van graaden. In den geest des menfchen vindt men drie graaden, het Hemelfehe, Geestlyke, en Natuurlyke, Liefde, Wysheid, en derzelver toepasfing , wil, verftand , en handeling. In den uiterlyken, zinnelyken of natuurlyken mensch. vindt men ook drie graaden, als wetenfehap, vernuft , en geheugen. Elke graad is, op zich zelve befchouwd, famenhangend, gelykfoortig, en evenwel gaan zy niet onmerkzaam,

tol