is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het HEILIG AVONDMAAL. 15 r

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. van het heilig avondmaal.

TTet avondmaal kan men door middel der -jL -A overëenftemming der natuurlyke en geestelyke zaaken verklaaren. In den inwendigen zin van het woord wordt door het brood of het vleesch des Heeren, het goed der liefde verftaan , door den wyn of het bloed daarentegen het goed van het geloof. Het woord vleesch kan in den mond van Christus niet die verzameling van muskeien betekenen, welke wy lichaam noemen, even dit geldt ook van het woord bloed. Hoe zouden daaglyks duizenden het vleesch en het bloed van het lichaam kunnen verteeren, hetwelk Christus op aarde bezielde? Hoe kunnen zy God eeten, welke in zyne verheerlykte menschheid altyd éénig en zich zeiven gelyk is? In een' natuurlyken zin betekenen de woorden vleesch en bloed, het lyden aan het kruis, waar aan de leerlingen des Heeren moesten gedenken, daar hy hen zegt: doet het tot myne gedachtenis. Schielyk daarop bedient hy zich, om het lyden aan het K 4 kruis