is toegevoegd aan uw favorieten.

Em. Swedenburg, godgeleerd samenstel. Of Kort uittrekzel, uit 's mans schriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het HEILIG AVONDMAAL. 153

digt met Jut vleesch der Helden , en het bloed der vorften (a).

Alle deze fpreekwyzen hebben betrekking op het Heilig Avondmaal, en laaten zich zeer goed door haare overëenftemmingen verklaaren, ook worden zy door het woord van Christus verklaard, welke ons zelf aanwyst, om eene zoo geestlyke handeling als hen Avondmaal in eenen geestlyken zin te neemen. Werkt niet om defpyze, die vergaat, maar om de fpyze, die blyft tot in het eeuwige leven,

welk de zoon des menfchen u geven zal. ►

Moses heeft u niet gegeven het brood uit den Hemel: maar myn vader geeft u dat waare brood uit den hemel, want het 1 rood Gods is hy, die uit den Hemel nederdaalt, en die de wereld het Lven geeft. Ik ben het brood des levens, die tot my komt, en zal geenzins hongeren, en die in my gelooft, en zal nimmermeer dorften. En het brood dat ik geven zal, is myn vleesch, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. Ten zy gy het vleesch des

Zoons

(a) Het is onbegrypelyk, dat een man a's Swedenbuug, in foortgelyke plaatzen zwaarigheden heeft gevonden; wie herkent in dezelven niet den dichter? En ?ou men eiken anderen dichter , die foortgelyke allegoriën gebruikt, niet verftaan kunnen? In bet H. Avondmaal behouren deze piaauen geheel niet,

K 5