Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K-> s WEEDENDURC'S LEEÜÈ

het leven; dit wordt bevestigd door eene plaats in het V boek Moses 18. vs 2. 3. Dc mensch keft niet alleen van brood, maar ook van elk word, het welk uit den mond Gods gaat, ert Christus zegt: Werkt niet om de fpyze die vergaat, maar om de fpyze die blyft tot in het eeuwige leven, Joh. 6. vs 29.

Dat de wyn hetzelfde betekent als het bloed Wordt beweezen door de woorden van Cmustus, welke zegt,terwyl hy den wyn nam: dit is myn bloed. In het 1. boek Moses 49. vs. 11. ftaat van den Heere: Hy zal zyn kleed in wyn wasfehen, en zyn mantel in wyn druiven bloed. In Ëzechiel (b) wordt gezegd: Gy die dorst, komt en koopt, wyn om niet. By Mattheus Makküs, en Lukas moet men door het fap des wynftoks, 't welke men in het Hemelryk drinken zal, de nieuwe kerk, of het waare verftaan , welke in de fchrift dikwyls de' Wvnftok genoemd wordt Esaïas j. vs i 2. 4< Matth. 20. vs 1. tot 13. De Heer noemt zich zei ven de waare Wynfiok en die, welken met hem verbonden zyn, de Wynranken.

Joh. 15- vs 5-

Door middel van den waaren zin der fchrift,

en

Q>) Ds woorden ftaan by Jêsaia, gelyk btkend is<

Sluiten