is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontdekkingen in de Zuidzee, en berichten aangaande de La Pérouse [...] opgemaakt uit sporen van zijne reis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ZUIDZEE.

311

ningen , daar er een wet beftond, die de vrouwen verplichtte, om binnen een bepaalden tijd ene verklaring aangaande hare zwangerheid afteleggen. Deze verklaring moest plaats hebben binnen de zes eerste maanden. En nog was het waarfchijnlijk, dat er nog enige vrouwen in het geval waren van zodanig ene verklaring te zullen doen.

Waarlijk niets ter wereld is aartiger, dan te zien, met welk ene drift men hier aan de bevolking arbeidt. Voor ene vrouw geeft het een rechtmatigen aanfpraak op roem, te kunnen bewijzen, dat zij zwanger is, maar ook is het een rampfpoed of fchande, het niet te wezen. Bijaldien die zelfde geest voortduurt, bijaldien de zelfde vruchtbaarheid zich nog gedurende vijf-entwintig jaren ftaande houdt, is cr reden om te geloven , dat het Gaftvrije-eiland op dien tijd door meer dan veertig duizend zielen zal bevolkt wezen , en dat het alleen dooj^ den aanwas van die bevolking, die het tegenwoordig heeft, binnen den tijd van een eeuw meer dan een millioen inwoners zal hebben.

Vier huuwlijken waren in het geval van wegens onvruchtbaarheid vernietigd te worden, onder anderen , dat van den heer en mevrouw valdier. Van deze onvruchtbaarheid wierp de. man de fchuld op de vrouw, en de vrouw lag op haar beurt de fchuld op den man. Deze twee echtgenoten fchenen veel minder ontroostbaar over hunne fcheiding 3 dan verlegen te zijn , dat zij, niet X 2 even