is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontdekkingen in de Zuidzee, en berichten aangaande de La Pérouse [...] opgemaakt uit sporen van zijne reis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

ONTDEKKINGEN in

op marsch gegaan en had op enen zeer groten afftand een van de ftreken, waar deze vogels gewoon zijn zich op te houden, in de rondte afgezet; door den kring hoe langer hoe naamver intefluiten , naarmate zij voorwaarts gingen, hoopten zij op dezelve van alle kanten aantevallen; dan nauwlijks wierden de vogelen hen ontwaar, of ze vlogen lijnrecht op in de lucht tot ene verbazende hoogte, zo dat ze weldra gantsch buiten het gezicht waren.

Men vindt op het eiland een anderen vogel, die bijna even moeilijk te fchieten is, hoe zeer hij minder zeldzaam, dan de vorige is. De inwoners noemen hem Koning van het Zuiden. Hij heeft de grootte van een lijfter; zijne kleur is zwart en aschgraauw; in plaats van veren heeft hij op het hoofd een vleefchig uitwas, dat van ene fchone rode kleur, aan de randen getand en gelijk aan een kroon is. Buiten een en andere verfcheidenheden gelijkt hij veel naar de Xolin der Philippijnfche eilanden. Hij eet zeer veel vruchten en vooral bananen.

De Blesfure is een fchone vogel, die zijn naam heeft van zijn gevederte. Hij is overal wit, behalven ter plaatze, daar zijne vleugels uit het lijf komen , alwaar hij aan elk zijde ene bloedrode vlek heeft van ene onregelmatige gedaante; men zou zeggen, dat een fnaphaanskogel van de een tot de andere zijde door het lijf gegaan was. Hij gelijkt in het geheel niet naar de tortelduif der Philippijnfche eilanden, die op de borst ook

ene